Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDivision


Bahagian Industri Tanaman dan Kemajuan Pertanian Daerah
(Hirman Bin Haji Abu)
hirman.hjabu@agriculture.gov.bn

Seksyen Kemajuan Industri Pelbagai Tanaman dan Kawalan Kualiti & Keselamatan Tanaman
(Jormasita Binti Jormasie)
masita.jormasie@agriculture.gov.bn

Seksyen Kemajuan Industri Buah dan Kemajuan Pertanian Luar Bandar
(Mat Rusli Bin Haji Abu Bakar)
rusli.bakar@agriculture.gov.bn

Seksyen Kemajuan Industri Sayur, Florikultur dan Pengurusan Import Pertanian
(Layla Syaznie Binti Abdullah Lim)
layla.lim@agriculture.gov.bn

Seksyen Kemajuan Pertanian Daerah
(Normah Binti Tuah)
normah.tuah@agriculture.gov.bn
Bahagian Industri Padi


Seksyen Industri Padi
(Khairunnisa Binti Haji Omar Ali)
khairunnisa.omarali@agriculture.gov.bn

Seksyen Perlindungan Tanaman dan Sains Tanah
(Siti Amaniah Binti Haji Awang Besar)
amaniah.besar@agriculture.gov.bn
​Bahagian Dasar Pengurusan dan Kewangan
(Abuzar Bin Haji Md Tahir)
abuzar.tahir@agriculture.gov.bn

Seksyen Pengurusan dan Kewangan
(Abuzar Bin Haji Md Tahir)
abuzar.tahir@agriculture.gov.bn

Seksyen Dasar Hal Ehwal Antarbangsa dan Kawalan Sempadan
(Haji Noor Azri bin Haji Mohd Noor)
azri.noor@agriculture.gov.bn

Seksyen Pengurusan Statistik dan SIPA
(Hajah Nurhidayat Binti Dato Paduka Dr Hj Ismail)
nurhidayat.ismail@agriculture.gov.bn
​Bahagian Industri Ternakan dan Perkhidmatan Veterinar
(Dr Diana Dennis)
diana.dennis@agriculture.gov.bn

Seksyen Perkhidmatan Veterinar
(Dr Diana Dennis)
diana.dennis@agriculture.gov.bn

Seksyen Pembangunan Industri Ternakan
(Haji Mohd Al-Zamiluddin Bin Haji Ahmad)
alzamiluddin.ahmad@agriculture.gov.bn

Seksyen Regulatori Veterinar
(Pengiran Hamrodiny Bin Pengiran Haji Tajuddin)
hamrondiny.tajuddin@mprt.gov.bn

Seksyen Makmal Veterinar
(Hamsiah Binti Mohd Saat)
hamsiah.saat@agriculture.gov.bn
​Bahagian Industri Agrimakanan dan Pengurusan Akses Pasaran
(Dr Hajah Roainah Binti Haji Abdul Rahman)
roainah.rahman@agriculture.gov.bn

Seksyen Agrimakanan Pengurusan Akses Pasaran dan Eksport
(Dr Hajah Roainah Binti Haji Abdul Rahman)
roainah.rahman@agriculture.gov.bn
Seksyen Kejuruteraan Pertanian
(Aziz Soffre bin Haji Ali Ahmad)
soffre.ahmad@agriculture.gov.bn


Unit Audit Dalaman
(Mulyadi bin Haji Mohammad Ali)
mulyadi.ali@agriculture.gov.bn